Kontoret i Karenslyst alle 2 i Oslo

Samtykkeerklæring

Jeg samtykker til at Bolig- og næringsmegler næring AS (Behandlingsansvarlig) behandler personopplysninger om meg ved å sende ut informasjon via epost. Personopplysningene som behandles omfatter navn, stilling, epostadresse, telefonnummer. Epostene kan også inneholde markedsføring. Formålet med å behandle personopplysninger er å vedlikeholde relasjonen til deg med for eksempel markedsinformasjon, invitasjoner, og informasjon fra Bolig- og næringsmegler næring AS.

Jeg er informert om og klar over at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke tilbake.

Jeg er informert om og klar over mine rettigheter som registrert etter personvernforordningen for eksempel min rett til å kreve innsyn eller retting av mine personopplysninger.

Samtykke kan redigeres eller slettes i den enkelte epost, eller ved å kontakte Bolig- og næringsmegler næring AS v/Marthe E. Enger på epost: me@bnnas.no

Jeg er klar over at det er mer informasjon om Behandlingsansvarliges bruk av personopplysninger i Behandlingsansvarliges personvernerklæring som oversendes på forespørsel til Bolig- og næringsmegler næring AS v/Marthe E. Enger på epost: me@bnnas.no