Mennesker i bevegelse i moderne omgivelser

Spesialister på salg av næringseiendom og bygårder i Oslo

De siste årene har selskapet bistått i om lag 20-40 transaksjoner i gjennomsnitt per år med en samlet transaksjonsverdi på ca. 1 – 1.2 mrd. årlig.

Selskapet innehar alle nødvendige tillatelser fra Finanstilsynet og sikkerhetsstillelser for å håndtere denne type transaksjoner fra A-Å.

Selskapet eies av Henrich Mørch.

Henrich Mørch
Daglig leder / Megler

Henrich har jobbet i bransjen siden 1993. De siste 25 årene har han primært jobbet med salg av bygårder, utviklingseiendom og eiendomsselskaper i Stor Oslo.

Han har gjennom dette opparbeidet seg en bred erfaring og et verdifullt kontaktnett som kommer kundene til gode både når det gjelder rådgivning og gjennomføring av transaksjonene.

Henrich er utdannet megler fra Handels-høyskolen BI.

Marthe E. Enger
Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF

Marthe har 24 års erfaring fra eiendoms-meglerbransjen, og har siste 17 årene hatt ansvaret for kvalitetssikring av transaksjoner, salg og operativ drift.

Marthe er utdannet eiendomsmegler fra Handelshøyskolen BI.

Christoffer Wilner
Eiendomsmegler MNEF

Christoffer har 20 års erfaring fra eiendoms-meglerbransjen, og har siste årene jobbet hovedsakelig med salg av næringsseksjoner. Han har også erfaring med kvalitetssikring av transaksjoner.

Christoffer er utdannet eiendomsmegler fra Handelshøyskolen BI.